پاييز 82

نقش سيستم نورآدرنرژيك مغز در بروز الگوي رفتاري ناشي از استرس

هادي ابراهيمي، دكتر عبدالوهاب وهاب زاده، دكتر سعيد خامنه، دكتر مصطفي محمدي نقده

بررسي تاثير ترك سيگار بر روي بعضي از پارامترهاي مرتبط با همورئولوژي

دكتر ناصر احمدي اصل، دكتر عباسعلي وفايي

معرفي روش غير دارويي جلوگيري از بروز تهوع و استفراغ در جراحي سزارين با روش بي حسي نخاعي

دكتر محمد رضا افهمي، پرور حسن زاده سلماسي، دكتر جعفر رحيمي پناهي، دكتر اللهوردي ارجمند

بررسي تاثير كرايوتراپي در درمان ويتيليگوي لوكاليزه

دكتر شهلا بابائي نژاد، دكتر فيروز فيروزيان، دكتر احد رازي

بررسي عود تومورهاي مغزي در مركز آموزشي،  درماني امام خميني (ره) تبريز در سالهاي 1380 - 1371

دكتر سعيد پناهي، دكتر محمد شيميا، دكتر بهلول اصغري، دكتر ايرج لطفي نيا، دكتر غفار شكوهي، دكتر مسلم شاكري

تعيين شيوع علايم و نشانه هاي اختلالات مفصل گيجگاهي - فكي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي تبريز

دكتر علي تقوي زنوز، دكتر سعيده گله دار، مهدي وطنخواه برازنده

بررسي تاثير كوتر خشك در كوروئيدوتومي و تخليه مايع زير شبكيه در عمل باكلينگ اسكلرا

دكتر عليرضا جوادزاده

بررسي نحوه به كارگيري احتياطهاي همه جانبه توسط كاركنان اتاق عمل

دكتر احمدرضا جودتي، ابراهيم احمدي بيلانكوهي، سهيلا آستانگي

بررسي ميزان مصرف آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك در بيماران پيوند عروق كرونري

سوسن حسن زاده سلماسي، دكتر رضايت پرويزي

مقايسه آثار فني توئين و پانكورونيوم در پيشگيري از دردهاي عضلاني ناشي از تجويز سوكسينيل كولين

دكتر حمزه حسين زاده، دكتر سهراب نگارگر، دكتر فيروز صالحپور

بررسي ميزان بروز استرپتوكوك بتا - هموليتيك گروه A در دانش آموزان مدارس ابتدايي و راهنمايي شهرستان اروميه

دكتر جواد خشابي، دكتر ساسان حجازي، دكتر احمد علي نيكي بخش، دكتر نقي طاهري طلاتپ، ايرج نيك بخش

بررسي غلظتهاي سرمي داروهاي ضد صرع در بيماران مقاوم به درمان دارويي

دكتر محمد رضا رشيدي، دكتر هرمز آيرملو، دكتر مازيار شاهميلر، دكتر حسين كتابي

سندرم كارپال تانل در بيماران مبتلا به آكرومگالي

دكتر سيد كاظم شكوري، دكتر محمد رهبر، دكتر محمد صادق صديق مستوفي، دكتر امير بهرامي

بررسي نتايج 35 مورد عمل جداشدگي شبكيه با روش رتينوپكسي پنوماتيك

دكتر كريم صادقي

آثار توانبخشي قلبي ( تمرين درماني ) در بيماران پس از پيوند باي پس عروق كرونري

دكتر محمد فراهاني، دكتر سيد كاظم شكوري، دكتر رضايت پرويزي، دكتر احمد رضا جودتي

بررسي عوامل تعيين كننده در نگرش زنان نسبت به زايمان واژينال و سزارين

دكتر زهرا فردي آذر، دكتر مهري جعفري شبيري

گزارس نتايج 60 مورد تعبيه پلاك در كورپكتومي مهره هاي گردن

دكتر اكبر فرزان نيا، دكتر محمد اصغري، دكتر مسلم شاكري، دكتر غفار شكوهي

گزارش يك مورد مسموميت با جيوه از بيمارستان كودكان تبريز

دكتر فخرالسادات مرتضوي، دكتر ماندانا رفيعي، دكتر محمد برزگر